Algemene Voorwaarden Website

Juridische disclaimer met betrekking tot het gebruik van de website

  1. Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website uitsluitend gericht tot degenen die deze website bezoeken.
  2. Armagard Ltd heeft alle zorg besteed aan de voorbereiding van de inhoud van deze website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Armagard Ltd alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid van de informatie op deze website.
  3. Armagard Ltd is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie in enig materiaal op deze website.
  4. Bepaalde (hypertext)links in deze site leiden naar websites die niet onder de controle van Armagard Ltd staan. Wanneer u een van deze links activeert, verlaat u de website van Armagard Ltd en aanvaardt Armagard Ltd geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal op elke website die niet onder de controle staat van Armagard Ltd.

Deze disclaimers en uitsluitingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Als een bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Website-Auteursrecht

Copyright ©1996-2022 Armagard Ltd - Alle rechten voorbehouden.

Deze materialen, tenzij anders vermeld, (inclusief maar niet beperkt tot alle artikelen, tekst, afbeeldingen, video's, logo's, compilatie en ontwerp) zijn Copyright © 1996 - 2022 Armagard Ltd. Alle rechten voorbehouden. Materialen van Armagard Ltd mogen op beperkte basis worden gekopieerd en verspreid voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat al het gekopieerde materiaal intact blijft en dat alle kopieën de volgende kennisgeving op een duidelijk zichtbare plaats bevatten: "Copyright © 1996 - 2022 Armagard Ltd. Alle rechten voorbehouden."

Deze materialen mogen niet worden gekopieerd of herverdeeld voor commerciële doeleinden of voor vergoeding van welke aard dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Armagard Ltd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Ons.

Zie ook ons Privacybeleid.

Vind hier ook onze bedrijfsproductvoorwaarden.